07.06.2017

Լոլիկի հիվանդությունները և պայքարի միջոցառումները

Հանրապետությունում մշակվող բանջարեղենների մեջ կարևոր նշանակությունունի լոլիկը: Դա բացատրվում է նրա մեջ պարունակվող մեծ քանակի վիտամիններով,շաքարներով, թթուներով և հանքային աղերով: Բարձրարժեք բանջարային մշակաբույս լինելով...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

05.06.2017

ՀՈՒՆԻՍ ԱՄՍՎԱ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

Խաղող 1.Ծաղկումից 1 շաբաթ առաջ վազերը սրսկել Ռիդոմիլ Գոլդի 0.25%-ոց /10լ ջրին 25գ/ և Կարատեի կամ Արրիվոյի կամ Դեցիսի 0.06%-ոց /10լ ջրին 6մլ/ համատեղ լուծույթով միլդիուի և ողկուզակերի առաջին սերնդի թրթուռների դեմ: 2. ...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

22.05.2017

Պտղաբերման պարբերականության պատճառները և նրանց վերացման ուղիները

Պտղատու բույսերը սովորաբար մի տարի տալիս են առատ և բարձր, իսկ մյուս տարին` քիչ բերք կամ մնում են բոլորովին անբերրի: Այս երևույթը պտղաբուծության մեջ կոչվում է պտղաբերման պարբերականություն: Պարբերականություն ունեն գրեթե բոլոր...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

20.05.2017

ԲԱՆՋԱՐԱՅԻՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԸ ՓԱԿ ԳՐՈՒՆՏԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

Բանջարանոցային մշակաբույսերի հիվանդությունները մեծ մասամբ հանդիպում են նաև փակ գրունտում: Ինտենսիվ ջերմոցային արտադրությունում ավելի շատ են տարածվում ախտածին միկրոօրգաիզմներ, որոնք բանջարանոցային մշակաբույսերի մոտ առաջացնում են...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

15.05.2017

ՍՈԽԻ ՄՇԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱԳՐՈՏԵԽՆԻԿԱՆ

Քանի որ սոխն ունի ոչ մեծ արմատային համակարգ, որը տարածվում է հողի մակերեսային շերտում, այն պետք է աճեցնել բերրի, լավ մշակված, թեթև հողերում: Սոխը չի կարելի աճեցնել այն հողերում, որտեղ նախորդը եղել է սոխը: Գլուխ սոխ ստանալու...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

10.05.2017

ՎԵՐՏԻՑԻԼՅՈԶԱՅԻՆ ԹԱՌԱՄՈՒՄ

ՎԵՐՏԻՑԻԼՅՈԶԱՅԻՆ ԹԱՌԱՄՈՒՄ Հիվանդությամբ հատկապես ուժեղ են վարակվում ծիրանենու, սալորենու և կեռասենու երիտասարդ տնկիները: Հիվանդության հարուցիչը հողաբնակ սնկերն են (Verticilium albo-atrum և verticilium dahliae): Այս հարուցիչները...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

27.04.2017

ՊԱՅՔԱՐ ՀՆԴԱՎՈՐՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՎՆԱՍԱՏՈՒՆԵՐԻ ԴԵՄ

Խնձորենու և տանձենու բողբոջների բացվելու սկզբում քոս հիվանդության դեմ ծառերը սրսկել բորդոյան հեղուկի 1% լուծույթով, իսկ ծաղկակոկոնների անջատման փուլում, ապա ծաղկաթափից հետո, քոս և ալրացող հիվանդություների դեմ սրսկել 80 % ԹՓ ...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

10.04.2017

ԱԽՏԱՀԱՆՈՒՄԸ ԲԱՐՁՐ ԲԵՐՔԻ ԵՐԱՇԽԻՔ

Բանջարանոցային մշակաբույսերը /լոլիկ, վարունգ, տաքդեղ/ շատ հաճախ վարակվում են սնկային, բակտերիալ, վիրուսային և ֆիտոպլազմային հիվադություններով: Արդյունքում բույսերը վաղաժամ չորանում են, պտուղները` փտում, ընկնում է նրանց ապրանքային...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

28.03.2017

Գյուղտեխնիկայի լիզինգի ծրագրից օգտվելու համար շահառուները կարող են դիմել ԳԱՄԿ-եր և ՓՄՁ ԶԱԿ մարզային մասնաճյուղեր

«ՓՄՁ ներդրումներ» ՈՒՎԿ-ում կկազմակերպվել էր դասընթաց Գյուղատնտեսության աջակցության մարզային կենտրոնների և ՓՄՁ ԶԱԿ մարզային մասնաճյուղերի աշխատակիցների համար` Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական տեխնիկայի ֆինանսական...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

27.03.2017

ԽԱՂՈՂԻ ՎԱԶԻ ԷՏԸ ԵՎ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ

Հանրապետության այգեթաղի շրջանների այգիներում ընդունված է վազի առանց բնի, իսկ չթաղովի շրջաններում ցածրաբուն և բարձրաբուն հովհարանման համակարգերը: Էտի և ձևավորման նպատակն է կարգավորել վազի աճը, բերքատվությունը և բերքի որակը,...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

24.03.2017

ՊՈՄԻԴՈՐԻ, ՏԱՔԴԵՂԻ ԵՎ ԲԱԴՐԻՋԱՆԻ ՍԱԾԻԼՆԵՐԻ ԱՃԵՑՈՒՄ

Պոմիդորի տաքդեղի և բադրիջանի սածիլները Արարատյան հարթավայրի պայմաններում կարելի է աճեցնել, ջերմատան, տաքացվող և արևային ջերմոցներում, բաց գրունտի սածիլանոցներում , իսկ նախալեռնային և լեռնային շրջաններում միայն տաքացվող...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

20.03.2017

ՑՐՏԱՀԱՐՎԱԾ ԱՅԳԻՆԵՐԻ ԽՆԱՄՔ

Պտղատու այգիների ցրտահարության երևույթների մասին կարող է խոսք լինել -20օC–ի և ավելի ցածր ջերմաստիճանի երկարատև առկայության պայմաններում: Ընդ որում կորիզավոր պտղատեսակները ցրտահարվում են -22-25օC-ի և առավել ցածր ջերմաստիճանի, իսկ...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

14.03.2017

Յուղատու կտավատի մշակությունը

Կտավատը ավանդական հնագույն մշակաբույսերից է: Հայաստանում դրա մշակությամբ զբաղվել են մեր թվարկությունից շատ դարեր առաջ: Այն օգտագործվել է որպես յուղատու և դեղատու մշակաբույս: Կտավատի յուղը օգտագործվում է օլիֆ, զանազան լաքեր,...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

01.03.2017

ԲԱՆՋԱՐԱՆՈՑԱՅԻՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՋԵՐՄԱՏՆԵՐՈՒՄ

Մեր հանրապետության աշխարհագրական դիրքը և կլիմայական պայմանները բավականին նպաստավոր են ջերմատներում բանջարային բույսերի լիարժեք մշակության և բարձր բերքի ստացման համար: Հայաստանում, ըստ կառուցվածքային առանձնահատկությունների, կան...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

10.02.2017

Տեղեկատվություն <<Ազոֆոբակտերին>> բիոպարարտանյութի մասին

1. Ազոֆոբակտերին բիոպարարտանյութը 2 ձևի է 1. «Ազոֆո-ԱՖ» արմատային սնուցման համար է, պարունակում է ազոտ ֆիկսող բակտերիաներ Առավելությունը մյուս ձևերի նկատմամբ կայանում է հեշտ օգտագործելիությունը, էլ ավելի հեշտ տեղափոխումը (5լ...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

02.02.2017

ԱՅԾԵՐԻ ԾԱՂԻԿ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ

Ծաղիկը սուր ընթացքով հպավարակային հիվանդություն է, որը բնորոշ է տենդով, մաշկի ու լորձաղանթի վրա հանգույցների, շճաբշտերի և թարախաբշտային ցաների առաջացումով: Տարածվածությունը: Դեռևս 3700 տարի առաջ հիվանդությունը հայտնի է եղել...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

05.12.2016

ՊԱՀԵՍՏՆԵՐՈՒՄ ԿԱՐՏՈՖԻԼԻ ԱՌԱՎԵԼ ՀԱՃԱԽ ՀԱՆԴԻՊՈՂ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՅՔԱՐԸ ԴՐԱՆՑ ԴԵՄ

Կարտոֆիլի համատարած բերքահավաքից հետո գյուղացիական տնտեսությունների մտահոգությունը բերքի անկորուստ պահպանումն է: Սույն հրապարակումը ներկայացնում է բերքի պահպանման ժամանակ ի հայտ եկող հիվանդությունները: Կարտոֆիլի պահեստներում,...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

30.11.2016

ՄԵՂՈՒՆԵՐԻ ՁՄԵՌԱՅԻՆ ԽՆԱՄՔԸ

Մեղուների պահվածքի և խնամքի ամենածանր ու պատասխանատու շրջանը ձմեռն է: Մեղվաընտանիքների անկումը հիմնականում լինում է այդ ժամանակ: Ընդունված է, որ հոկտեմբերից մինչև մարտ ամիսը, եթե անկումը հասնում է 5%-ի, ապա դա բնականոն երևույթ է:...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

17.11.2016

Խորհուրդներ կրծողների դեմ պայքարի նպատակով քիմիական վանող նյութերի միջոցով

Հոտառությունը կենսական դեր է խաղում կրծողների սնվելու վարքագծում. այդպիսի փորձերից էր քիմիական վանող նյութերի կիրառումը: Դժբախտաբար, կրծողները կարող են հասնել իրենց կողմից սիրված կերակուրին` անտեսելով քիմիական վանող նյութերը:...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

15.11.2016

Խ.Ե.Ա. արյան մակաբուծային հիվանդությունների նկատմամբ պայքարի միջոցառումները

Խ.Ե.Ա. արյան մակաբուծային հիվանդությունները սուր կամ ենթասուր հիվանդություններ են,որոնց բնորոշ են տենդը,սակավարյունությունը,մաշկի և տեսանելի լորձաթաղանթների դեղնությունը,հեմոլոբինուրիան, ինչպես նաև կենտրոնական նյարդային և...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

09.11.2016

Խորհուրդներ Կրծողների դեմ պայքարի նպատակով «Ռոդիֆակում Ս» պատրաստուկի օգտագործման վերաբերյալ

Խորհուրդներ Կրծողների դեմ պայքարի նպատակով «Ռոդիֆակում Ս» պատրաստուկի օգտագործման վերաբերյալ. «Ռոդիֆակում Ս» պատրաստուկը արդյունավետ միջոց է թունավոր գրավչանյութերի միջոցով գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքերում ու բազմամյա...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

02.11.2016

ԾԱՌԵՐԻ ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ ԽՆԱՄՔ

Տերևաթափի նախօրյակին կատարել սրսկումներ Բորդոյան հեղուկի 3%-ոց լուծույթով /10լ ջրին 300գ պղնձարջրասպ և 300գ չհանգած կիր/` ծակոտկեն բծավորության, մունիլյալ այրվածք հիվանդությունների դեմ: Ծառերի բների աշնանային սպիտակեցումը բացի...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

28.10.2016

ԿՐԾՈՂՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՅՔԱՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ

Կրծողների կարգն ընդհարձակ խումբ է, պատկանում է կաթնասուն կենդանիների ամենամեծ դասին: Կրծողներին բնորոշ է ատամների կառուցվածքը, որոնք արմատներ չունեն, աճում են ամբողջ կյանքի ընթացքում: Այս դասին պատկանողները հիմնականում...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

25.10.2016

Անասունների ձմեռացմանը պատրաստվել ժամանակին

Մեր հանրապետության պայմաններում սեպտեմբերի վերջերին ավարտվում է անասունների (տավարի) լեռնային արոտներում պահելու շրջանը, կենդանիներին բարձր լեռնային արոտավայրերից աստիճանաբար փոխադրում են ներքեւ, գյուղամերձ արոտներ, իսկ...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

18.10.2016

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հոկտեմբերի 21-23 տեղի կունենա ԱՐՄ ՊՐՈԴ EXPO միջազգային ցուցահանդեսը

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

17.10.2016

ՋԵՐՄՈՑԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Բնակչությանը տարվա մեծ մասում բանջարեղենով ապահովելու համար դեռևս վաղ գարնանից պետք է սկսել ջերմոցային տնտեսության կազմակերպումը։ Ինպես Արարատյան դաշտում, այնպես էլ նախալեռնային գոտում պոմիդորի, տաքդեղի, և բադրիջանի սածիլները...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

13.10.2016

ՀԱՅՏԱՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀՐԱՎԵՐ Օրգանական գյուղատնտեսության աջակցության նախաձեռնություն (ՕԳԱՆ)

ՓՈՔՐ ՖԵՐՄԵՐՆԵՐԻ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ Հայտամրցույթի համարը` No 6534-01/2015/GenV/15-L&R/2016 Ավստրիական զարգացման գործակալությունը (ԱԶԳ) Եվրոպական միության և ԱԶԳ-ի ֆինանսական աջակցությամբ Հայաստանում օրգանական...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

04.10.2016

Սխտորի մշակությունը

Սխտորը բանջարաբոստանային հնագույն մշակովի բույս է և լայն տարածում ունի սննդի, երշիկի ու պահածոների արդյունաբերության, ժողովրդական բժշկության մեջ: Օգտագործվում է ինչպես թարմ վիճակում, այնպես էլ` որպես հականեխիչ, թթուների և երշիկի...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

03.10.2016

Կրկնակի տոն` մարզկենտրոն Արմավիրում

Հոկտեմբերի 1-ը մարզկենտրոն Արմավիրի համար նշանավորվեց երկու կարևոր տոնակատարությամբ. նույն օրը նշվեց արդեն ավանդական դարձած Բերքի տոնը և Արմավիր քաղաքի հիմնադրման 85-րդ տարեդարձը: Տոնական միջոցառումներն արմավիրցիների հետ...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

03.10.2016

Միջոցառումներ Հոկտեմբեր ամսին գյուղ մշակաբույսերի հիվանդությունների և վնասատուների դեմ պայքարի

Պտղատու այգի Դաշտից հավաքել և դուրս հանել վարակված տերևների ճյուղերի մնացորդները և այրել: Բները և կմախքային ճյուղերը սպիտակեցնել Կրակաթի 20%-ոց լուծույթով /10լ ջրին 2կգ չհանգած կիր և 2կգ թարմ գոմաղբ/: Հացահատիկային...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

14.09.2016

ՏԱՎԱՐԻ ԿԵՐԱԿՐՈՒՄ

Կովերի կաթնային մթերատվության վրա ազդում են բազմաթիվ գործոններ: Դրանցից առավել կարևորներն են կենդանիների ժառանգական հնարավորությունները, նրանց պահվածքի պայմանները, կենդանիների կերակրումն ու խնամքը: Ֆերմերները, ունենալով բարձր...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

06.09.2016

ԲԱՆՋԱՐԱՆՈՑԱՅԻՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԸ ՋԵՐՄԱՏՆԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

Մեր հանրապետության աշխարհագրական դիրքը և կլիմայական պայմանները բավականին նպաստավոր են ջերմատներում բանջարային բույսերի լիարժեք մշակության և բարձր բերքի ստացման համար: Հայաստանում, ըստ կառուցվածքային առանձնահատկությունների, կան...

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Արմավիրի ԳԱՄԿ), ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

05.09.2016

Միջոցառումներ Սեպտեմբեր ամսին գյուղ մշակաբույսերի հիվանդությունների և վնասատուների դեմ պայքարի

1.Խոզանացան վարունգի տզերի դեմ օգտագործել Ավիրմեկի 0.1% /10լ ջրին 10մլ/ կամ Վերտիմեկի 0.1% /10լ ջրին 10մլ/ պրեպարատներից որևէ մեկը: Լվիճների դեմ կիրառել Նուրել-Դ 0.15% /10լ ջրին 15մլ/ կամ Կոնֆիդոր 0.03-0.05% լուծույթները`...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

09.08.2016

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությունը զգուշացնում է

Հանրապետությունում ջերմաստիճանի կտրուկ բարձրացման հետևանքով խաղողի այգիներում մեծացել է օիդիում հիվանդության տարածման վտանգը: Հիվանդության տարածման կանխարգելման նպատակով անհրաժեշտ է պայքարի միջոցառումներ իրականացնել սնկասպան որևէ...

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Արմավիրի ԳԱՄԿ), Նորություններ Արմավիրի ԳԱՄԿ-ից, ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

04.08.2016

Միջոցառումներ Օգոստոս ամսին գյուղ մշակաբույսերի հիվանդությունների և վնասատուների դեմ պայքարի

Խաղող Օիդումի /սև/ դեմ օգտագործել Բայլետոնի 0.07% /10լ ջրին 7գ/ կամ Տոպազի 0.05% /10լ ջրին 5մլ/ կամ Զատոի 0.04% /10լ ջրին 4գ/ լուծույթները: Ողկուզակերի 3-րդ սերնդի թրթուռների դեմ օգտագործել Դեցիսի 0.06% /10լ ջրին 6մլ/...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

19.07.2016

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Մարզի գյուղացիական տնտեսություններին

Հայտնվում է, որ ս/թ հուլիսի 23-ից Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական համայնքում` սրճարանի հարևանությամբ, վերսկսվում է գյուղատնտեսական մթերքների տոնավաճառների(շուկա) գործունեությունը: Անվճար հատկացվում են վաճառակետերը և...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

14.07.2016

ՀՐԱՏԱՊ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ԿԱՐԿՏԱՀԱՐՎԱԾ ԽԱՂՈՂԻ ԱՅԳԻՆԵՐՈՒՄ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՒՈՆՆԵՐԻ ՈՒ ՎՆԱՍԱՏՈՒՆԵՐԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ

Որպես կանոն ամռանը տեղի ունեցած կարկտահարության դեպքում և բարձր ջերմաստիճանային պայմաններում խաղողի վնասված վազերի վրա արագ կերպով զարգանում են նեխման, փտման, իսկական ալրացողային (օիդիում, սև) սնկերի սպորները, որոնք հետագայում...

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

12.07.2016

ԽԱՂՈՂԻ ԿԱՐԿՏԱՀԱՐՎԱԾ ԱՅԳԻՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ

Հայաստանի Հանրապետության խաղողագործական բոլոր գոտիներում այգիներին զգալի վնաս է պատճառում կարկտահարությունը: Աղետը հիմնականում վրա է հասնում խաղողի վազի բուռն աճի ու զարգացման /ծաղկումից առաջ, ծաղկման շրջանում և հետո/, երբեմն...

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

12.07.2016

ԿԱՐԿՏԱՀԱՐՎԱԾ ՊՏՂԱՏՈՒ ԱՅԳԻՆԵՐԻ ԽՆԱՄՔԸ

Հանրապետության տարածքում հաճախակի դիտվող կարկտահարությունները մեծ վնաս են հասցնում պտղատու այգիներին: Կարկտահարության պատճառով ստեղծված բացասական հետևանքները հնարավոր է վերացնել կամ թուլացնել, եթե ժամանակին կիրառվեն...

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

07.07.2016

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ԽԱՂՈՂԻ ՎԱԶԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՎՆԱՍԱՏՈՒՆԵՐԻ ԴԵՄ

Խաղողի վազի տարածված և տնտեսական մեծ վնաս հասցնող հիվանդություններից են միլդյուն, օիդիումը, անտրակնոզը, մոխրագույն փտումը, որոնց դեմ ժամանակին ու ճիշտ պայքար չտանելու դեպքում զգալիորեն նվազում է բերքը, ընկնում է...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

06.07.2016

Միջոցառումներ հուլիս ամսին գյուղ մշակաբույսերի հիվանդությունների և վնասատուների դեմ պայքարի

Խաղող Հուլիսի սկզբին առաջարկվում է միլդիուի /չոռ/ դեմ սրսկել Ֆունգուրանի 0.25% /10լ ջրին 25գ/ կամ Անտրակոլի` 0.25% /10լ ջրին 25գ/ կամ Տատուի` 0.25% /10լ ջրին 25գ/ լուծույթով: Օիդումի /սև/ դեմ օգտագործել...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

23.06.2016

Սեխի մշակության տեխնոլոգիան

Հողի ընտրությունը և նախապատրաստումը Սեխի ցանքատարածությունների համար պետք է առանձնացնել սննդային հարուստ, փխրուն և ստրուկտուրային հողեր: Սեխի լավագույն նախորդներն են բազմամյա խոտաբույսերը հացահատիկային, հատիկաընդեղենային...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

23.06.2016

Ձմերուկի մշակության ագրոտեխնիկան

Հողի ընտրությունը և նախապատրաստումը: Ձմերուկը լավ է աճում ավազակավային և կավաավազային օրգանական նյութերով հարուստ հողերում, ինչպես նաև սևահողերում: Նրա համար լավագույնը խամ ու խոպան հողերն են: Ամռան հերկից հետո պետք է կատարել...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

10.06.2016

Տ Ա Ք Դ Ե ՂԻ ԵՎ ԲԱԴՐԻՋԱՆԻ ՄՇԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱԳՐՈՏԵԽՆԻԿԱՆ

Ցանքաշրջանառություն: Ցանքաշրջանառության մեջ տաքդեղի և բադրիջանի համար լավագույն նախորդներն են ` բազմամյա խոտաբույսերը, բոստանային մշակաբույսերը, կաղամբը, վարունգը և ընդեղենները, աշնանացան սպանախը, ոլոռը, արմատապտուղները,...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

06.06.2016

Հունիսի 11-ին Երևանում կվերաբացվի Կասյանի գյուղատնտեսական տոնավաճառը

Հունիսի 11-ին կվերաբացվի Երևան քաղաքի Կասյան փողոցի վերին հատվածում գտնվող գյուղատնտեսական մթերքների տոնավաճառը, որը կգործի յուրաքանչյուր շաբաթ և կիրակի օրերին: Այդ մասին այսօր մամուլի ասուլիսի ընթացքում տեղեկացրել է ՀՀ...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

31.05.2016

Մշակվող սորտերը։ Հանրապետությունում մշակվող սորտերն են էկենդորֆ դեղին, Բարրես,կիսաշաքարային սպիտակ: Կենսաբանական առանձնահատկությունները: Կերի ճակնդեղը երկամյա բույս է: Սերմերով ցանքի դեպքում կյանքիառաջին տարում կազմակերպում է...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

20.05.2016

Գերխոնավ պայմաններում գյուղատնտեսական մշակաբույսերի մոտ առկա հիվանդությունների ու վնասատուների դեմ արդյունավետ քիմիական պայքարի կազմակերպման միջոցառումներ

1.ՊՏՂԱՏՈՒ ԱՅԳԻՆԵՐ 1. 1 ԿՈՐԻԶԱՎՈՐՆԵՐ ա/ Ծիրանենի – Ծակոտկեն բծավորություն, լվիճներ, վահանակրեր – Օգտագործել Սկորի 0,02%-անոց /10լ ջրին 2մլ/+Տոպազի 0,04-0,05%-անոց /10լ ջրին 4-5մլ/,տասպա/0,03%-անոց /10լ ջրին 3մլ/ +Կոնֆիդորի...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

13.05.2016

ԽԱՂՈՂԻ ԿԱՐԿՏԱՀԱՐՎԱԾ ԱՅԳԻՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ

Հայաստանի Հանրապետության խաղողագործական բոլոր գոտիներում այգիներին զգալի վնաս է պատճառում կարկտահարությունը: Աղետը հիմնականում վրա է հասնում խաղողի վազի բուռն աճի ու զարգացման /ծաղկումից առաջ, ծաղկման շրջանում և հետո/, երբեմն...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

06.05.2016

ԲՆԱՑԱՆ ՊՈՄԻԴՈՐԻ ՄՇԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱԳՐՈՏԵԽՆԻԿԱՆ

Պոմիդորի բարձր բերք ստացվում է ստրուկտուրային, փխրուն, օդաթափանց, ջրունակ և տաք, բույսի համար մատչելի սննդանյութերով հարուստ, կավաավազային և ավազակավային հողերում, սևահողերում: Հողի նպաստավոր թթվայնությունը` (pH)-ը պոմիդորի...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

03.05.2016

ՄԱՅԻՍ ԱՄՍԻՆ ԳՅՈՒՂՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՎՆԱՍԱՏՈՒՆԵՐԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

Խաղող 1. Մայիսի առաջին տասնօրյակին խաղողի այգիներում կատարել պայքարի պրոֆիլակտիկ միջոցառումներ` միլդիու հիվանդության, խաղողի տրիպս և այգու ոստայնատիզ վնասատուների դեմ` Ֆունգուրանի 0,25% կամ Կուպրոկսատի 0,5% կամ Ռիդոմիլ գոլդի...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

Context- երբ առաջադեմ pagebrowser-ը ակտիվացված է tt_news-ը այս պիտակի փոխարեն օգտագործում է [pi_list_browseresults_displays_advanced] պիտակը Ցուցադրվող արդյունքները 1 to 50 out of 534